Sunday, 9 December 2012


Rancangan Pengajaran Harian  (konstrutivisme)
Mata pelajaran : Sains
Kelas  : 3M
Tarikh/Masa : 12.04.2012 ( 10.45am-11.45am )-Selasa
Bilangan Murid: 22 orang
Objektif pembelajaran: Mengenali objek magnetik dan bukan magnetik
Hasil Pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini,murid dapat
                            A. kognitif -- menguasai isi kandungan
                                 i) membending beza objek magnetic dan objek bukan magnetik
                                 ii) mengkategorikan dan menyenaraikan objek magnetic dan objek bukan
                                     magnetik
                                                                 
                                iii) mengaplikasikan konsep magnetic untuk menyelesaikan masalah
                            B. Psikomotor – membina kemahiran saintifik,berfikir dan stategi berfikir
                                  i) melakukan eksperimen berdasarkan hipotisis  yang dibuat
                                 
                             C. Afektif – mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
                                  i) berkomunikasi dan bekerjasam dengan kawan semasa melaksanakan
                                     eksperimen dalam kumpulan
                              
                                 ii) melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan dengan aktif

                                 iii) mengendalikan magnet dengan berhati-hati
Konsep/prinsip/hukum/teori: a) magnet akan menarik dan menolak objek-objek tertentu
                                               b) objek magnetic ialah objek yang boleh ditarik oleh magnet
                                                   manakala objek bukan magnetic ialah objek yang
                                                   tidak dapat ditarik oleh magnet
                                               c) magnet boleh menarik objek yang dibuat dengan besi,keluli dan
                                                    nikel
BBM : magnet bar,objek-objek maujud seperti sudu besi,gelas,kunci,pakupicit,guli,getah
            pemadam,pensel,pembaris kayu,syling1sen,sylin, 10sen ,paku,sudu plastik,batu,gabus,
            lembaran kerja,suratkhabar lama, kad manila
Langkah berjaga-jaga: memegang magnet dengan berhati-hati supaya tidak terjatuh/terketuk

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah menggunakan alat-alat yang bermagnet seperti
                                        kotak  pensel, catur bermagnet,pemadam papan putih bermagnet serta
                                       dapat mengendali magnet dengan betul

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil
     Idea

    ( 5 min )
Magnet
yang
bermagic
Guru menunjukkan persembahan silap mata
dengan meletakkan sebuah kereta mainan besi di atas sekeping  plastik,kemudian letakkan  satu magnet bar di bawah plastik dan gerakkan ke kanan & kiri.

Guru berbincang dengan murid tentang persembahan tersebut.

Murid memerhati persembahan guru dan memberi respon kepada perbincangan dalam kelas
Menunjukkan minat dan bersedia untuk belajar

Menstruktur
   Semula

  ( 40 min )

Magnet menarik dan menolak objek-objek
tertentu
Objek magnetik
Dan bukan magnetik
Guru mengemukakan soalan : adakah anda bersetuju bahawa magnet boleh menarik semua objek

Guru meberi magnet kepada setiap kumpulan untuk menjalankan demonstrasi  bagi menguji hipotisis


Guru menggalakkan murid menjalankan eksperimen untuk  mengenalpastikan  hipotisis mereka


Guru berperanan sebagai fasilitator

Guru memberi pandangan dan komen ke atas laporan murid.


Guru membimbing murid-murid untuk membanding beza kedua-dua kumpulan tersebut dan mencatat  pernyataan  dalam journal sains


Guru memberi  tugasan mengkategorikan  objek magnetik dan bukan  magnetik dengan menggunakan  gambar-gambar dari suratkhabar/majalah lama dan melekatkan  di papan putih dengan
menggunakan  magnet


Guru memberi pandangan  dan komen terhadap hasil murid


* Murid yang telah menguasai  maju ke fasa aplikasi idea manakala yang belum menguasai berkumpul dalam kumpulan kecil dan diberi

Murid berbincang dalam kumpulan dan membuat  hipotisisMurid menjalankan demonstrasi / ujikaji ke atas objek dalam kelas  dan membuat laporan untuk membandingkan hipotisis masing-masing  

Murid mengeluarkan bahan-bahan yang mereka bawa dari rumah (sudah dipesan pada sesi P&P sebelumnya)

Murid mencadangkan reka bentuk eksperimen dan membuat  hipotisis

Murid mencatatkan hasil
demonstrasi mereka di dalam lembaran lembaran kerja mengikut kategori  dan membandinkan hipotisis yang dibuat.

Ketua kumpulan melaporkan dapatan dari kumpulan masing-masing

Murid memberi  respon berdasarkan  hasil  eksperimen :
‘magnet boleh menarik objek  yang dibuat daripada besi/keluli/nikel’

‘ objek magnetik ialah objek yang boleh ditarik oleh magnet’

‘objek bukan magnetik ialah objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet’


Murid  berbincang dan menggunting gambar-gambar dari suratkhabar/majalah lama dan mengkategorikan gambar tersebut kepada objek magnetik dan bukan magnetikSetiap kumpulan mempamerkan hasil kumpulan  dan berbincang secara kelas

* Aktiviti pemulihan : mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil

 Membuat hipotisis
Bekerjasama dalam kumpulan


Membuat hipotisis
Mendemonstrasi

Memberi respond an membuat rumusan serta pernyataan
Bekerjasama dalam kumpulan
Aplikasi idea

 ( 10 min )
Menyelesaikan
masalah
Guru mengagihkan  sebungkus campuran kacang merah dengan biji besi, 1 penapis kopi,1magnet bar,1 corong turas,1 penapis berlubang(penapis untuk mengeringkan sayur )

Guru mengutarakan satu masalah : ‘ mengasingkan campuran kacang merah dan besi dalam masa yang tersingkat ‘
Murid- murid berbincang dalam kumpulan tentang hipotisis dan melaksanakan eksperimen  untuk menyelesaikan masalah tersebut.

  Penutup

 ( 5 min ) Kesimpulan

Guru menjalankan satu permainan kecil untuk menjalankan  pengukuhan


Guru membimbing guru membuat kesimpulan dan memberi tugasan di rumah untuk P&P sesi seterusnya pada minggu depan
Murid mendengar instruksi  daripada guru dan melaksanakan  permainan kecil :
-1 murid berperanan sebagai ‘magnet’
- murid lain memegang  gambar yang digunting tadi  dan berdiri dalam satu bulatan
- murid ‘magnet’  berjalan mengelilingi bulatan dan sesiapa yang memegang gambar objek magnetik akan ‘ditarik’ dan melekat di belakangnya

Murid membuat kesimpulan  secara kelas  untuk mengukuhkan pembelajaran  hari ini.
Berinteraksi  dengan kawanBekerjasama dan saling mengormati

3 comments:

  1. Proses P&P yang berkesan. satu rujukan yang boleh dirujuk. TQ

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Proses P&P yang menarik dan menepati objektif.

    ReplyDelete